top of page
Benro mini jib set

구성품

1x DJI RS2 or  RS3 (1만원 추가금액 발생)

1x TVLogic F-7H  

1x 트라이  100mm  

1x 달리 

1x 바벨셋트

1x Dji 리모트 컨틀롤러  Set 

1x Benro Move UP 20 

Benro mini jib set

₩150,000가격
    bottom of page